Korszerű fűtési rendszerek

A korszerű fűtési rendszerek
A fűtéstechnikai trend igen szorosan kapcsolódik a környezet- és energiapolitikához. Mindenütt a legfontosabb cél a szennyezőanyag-kibocsátás és az energiafogyasztás csökkentése. Magyarországon a korábban élénkülő piac az utóbbi években a gazdasági változások következtében megtorpant. A szakegyesületek adatai szerint a háztartások kb. 50%-a van bekötve a gázhálózatba és 40%-a már gázzal is fűt.

Az ideális fűtés ismertetőjegyei az alábbiakban vázolhatók: Olyan fűtés, amelynél a hő sugárzással adódik át. A nagy hőtároló felületek, mint például a falak, a padlók, a cserépkályha felszíne, stb. felmelegedve lassan és egyenletesen adják át a hőt a helyiség levegőjének. Ez áll legközelebb az ember természetes hőigényéhez és kellemes közérzetéhez. Olyan fűtés, amelynél lehető legkevesebb a konvekciós – levegőáramlással járó hatás. Az állandó hideg-meleg levegőcirkuláció ugyanis a helyiségben sok port kever fel és azt lebegtetve meg is tartja. A levegő túlzottan fel is melegedhet és szárazzá válhat. A túlzott levegőáramlás elkerülésével a levegő kellemetlen elektrosztatikus feltöltődése is alacsony szinten tartható. Olyan fűtés, amelynél mind a helyiség levegője, mind annak határoló falai közel azonos hőmérsékletűre melegednek fel. (A hőmérséklet-különbség ne legyen több, mint 30 °C.) Olyan fűtés, amely – a helyiségben – a hőt alulról fölfelé lehetőleg közel azonosan osztja el.

Olyan fűtés, amelynél a fűtőtest felületi hőmérséklete viszonylag kicsi (fémfelületek esetében maximum 50 °C). A túl meleg fém fűtőfelületeken vagy az elektromos fűtések izzó fűtőspirálján megperzselődnek a levegőben lebegő porrészecskék, amelyeknek következménye a rossz levegő és a kellemetlen szag. Olyan fűtés, amely környezetkímélő, a korszerű technikai színvonalat képviseli és kielégíti a vonatkozó előírásokat. Olyan fűtés, amely takarékos, optimálisan magas hatásfokkal üzemel. A megfelelő belső levegő hőmérséklet: 18-20 °C között van.

A helyiség hőmérsékletének 1%-kal történő csökkentése 5% fűtőenergia-megtakarítást jelenthet. 20 °C helyiség-hőmérsékletnél az energiafelhasználás egyötöd résszel kisebb, mint 24 °C-nál. A nem megfelelően tömített nyílászáró szerkezeteken át légáramlás indul. A falak lehűlése miatt a helyiség hőmérsékletét meg kell emelni, amely megnöveli a fűtési energiaszükségletet és ezzel a költségeket. A frisslevegő-szükséglet pótlása is fontos, főleg amennyiben több ember tartózkodik a helyiségben. A száraz levegő növeli a fűtési költségeket is. Egy vízpárologtató megtöltése és a fűtőtestre helyezése beállítja a levegő légnedvesség-tartalmát.
Forrás: reak.hu

A falfűtés egy nagyon korszerű fűtési forma, lényege, hogy a szabad falfelületre, a vakolat alá kis átmérőjű, műanyag csövet szerelnek, majd ebben a csőben fűtésnél meleg vizet, hűtésnél hideg vizet áramoltatnak. Ettől a meleg víztől a falfelület átmelegszik vagy lehűl, és fűti illetve hűti a helyiséget. Elsősorban a helyiség külső falainak belső felületét érdemes csővezetékkel ellátni, és csak másodsorban a belső falakét, a külső tértől elhatároló felületek hideg (illetve nyáron hő-) sugárzásának megszüntetésére. Falfűtéssel nagy felületek kerülnek felfűtésre alacsony hőfokon, így a hatásfok és a komfortérzet nő, illetve a fűtési költség csökken.

A lakótér alacsonyabb hőmérséklete pozitívan hat a vegetatív idegrendszerre, az ember közérzetileg frissebbnek érzi magát és nő az agy teljesítőképessége. Orvosi szempontból figyelemre méltó, hogy falfűtésnél a helyiségek porterhelése jelentősen csökken a légventilláció hiánya miatt. A falfűtés önállóan is alkalmazható, de hidegpadlós helyiségekben rendszerint padlófűtéssel szokták kombinálni, a lakályosság növeléséhez, ez azonban nem feltétlenül szükséges, csupán, mint lehetőség kínálkozik. Ez esetben padlótemperálásról beszélünk, mivel a megnövelt fűtőfelület minden esetben alacsonyabb fűtővíz illetve padlóhőmérsékletet eredményez, kiküszöbölve az önálló padlófűtés egészségkárosító hatásait. Ugyanez érvényes a mennyezetfűtésnél is, mert így a fűtési rendszerek kombinált alkalmazása tovább javítja a komfortérzetet.
Forrás: muszakiak.com