Megújuló energia: ambiciózus célok Európa számára

Megújuló energia: ambiciózus célok Európa számára

Azért, hogy az EU elérje ambiciózus kibocsátáscsökkentési céljait, a Parlament azon dolgozik, hogy gyorsítsa a zöldebb alternatívák, például a megújuló energia felhasználását.

Az európai megújulóenergia-ágazat fellendítése
A jelenlegi energiaválság, amelyet Oroszország ukrajna elleni agressziója is felerősít, rávilágított arra, hogy az EU-nak csökkenteni kell az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét, valamint biztosítani kell az EU energiaellátását a zöldebb alternatívákra – például a megújulókra – összpontosítva. Ezzel párhuzamosan a klímaválság leküzdése érdekében az EU élen szeretne maradni a zöld átmenet terén is.

Megújuló energiaforrások
A nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia; szél-, nap-, geotermikus-, víz- és környezeti energia, árapály-, hullám- és az óceánból nyert energia, biomassza,hulladéklerakókban és szennyvíztisztítókban keletkező gázok,biogáz energia

Döntés a 2030-ig szóló új uniós megújulóenergia-célokról
Európa ambiciózus klímapolitikai erőfeszítéseit az „Irány az 55%” klímacsomag tartalmazza. Az EU célja, hogy 2030-ra 55%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását, és 2050-re klímasemlegessé váljon.

A jogszabálycsomag tartalmazza az EU megújuló energiáról szóló irányelvének aktualizálását is, hogy 2030-ra növeljék a megújuló energiaforrások arányát az EU energiamixében a jelenlegi 32%-os célról.

2023 szeptemberében a Parlament megszavazta a Tanáccsal kötött megállapodást, amely új célként tűzi ki a megújuló energiaforrások arányának 42,5%-ra növelését 2030-ra, bár a tagállamokat arra ösztönzik, hogy törekedjenek 45%-ra – ezt a célt a Bizottság is támogatta a REPowerEU tervvel. A 2022 májusában előterjesztett dokumentum hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani a tiszta energiára való átállást, és fokozatosan meg kell szüntetni az Oroszországból származó energiaimportot azáltal, hogy 2030-ra 45%-ra növelik a megújuló energiaforrások arányát az energiatermelésben, az iparban, az épületekben és a közlekedésben.

Az új jogszabály felgyorsítja az új vagy átalakított, megújuló energiát hasznosító erőművek jóváhagyási folyamatát, beleértve a napelemeket és a szélmalmokat.


A megújuló energiaforrások arányának növelése az EU ágazataiban

21,8% ; a megújuló energiaforrások részesedése az EU energiafogyasztásában 2021-ben. Ez meghaladja a 2020-ra kitűzött 20%-os célt, és 2004 óta több mint duplájára nőtt (9,6%).

A következő ágazatokban a célokat is frissítették:
épületek – megújuló energiaforrások aránya 49%-a 2030-ra.
ipar – a megújuló energiaforrások évi 1,6% átlagos növekedésének új mércéje.

A megállapodás figyelembe veszi a Parlament azon kérését, hogy a tagállamok az innovatív megújulóenergia-technológia irányadó célját tűzzék ki 2030-ig az új telepített megújulóenergia-kapacitás legalább 5%-ára, valamint a határokon átnyúló energiaprojektekkel kapcsolatos együttműködési keret létrehozására.

Ez egyúttal követi a Parlamentnek a biomassza felhasználására vonatkozó szigorúbb kritériumokról szóló felhívását is, hogy csökkentse a nem fenntartható gyakorlatok finanszírozásának kockázatát, és megelőzze a talajminőségre és a biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatásokat. A Tanácsnak most hivatalosan el kell fogadnia a megállapodást ahhoz, hogy a megújuló energiáról szóló új irányelv hatályba lépjen.

A táblázat azt mutatja, hogy a tagállamok hogyan teljesítették a 2020-as megújulóenergia-célokat.
Megújuló energiaforrásokból származó energia aránya országonként (a teljes energiafogyasztás %-ában):

2016

2020-as cél

2020 (performance)

Svédország

53.8

49

60.1

Finnország

38.7

38

43.8

Lettország

37.2

40

42.1

Ausztria

33.5

34

36.5

Dánia

32.2

30

31.6

Észtország

28.8

25

30.2

Portugália

28.5

31

34.0

Horvátország

28.3

20

31.0

Litvánia

25.6

23

26.8

Románia

25

24

24.5

Szlovénia

21.3

25

25.0

Bulgária

18.8

16

23.3

Olaszország

17.4

17

20.4

Spanyolország

17.3

20

21.2

EU átlag

17

20

22

Franciaország

16

23

19.1

Görögország

15.2

18

21.7

Csehország

14.9

13

17.3

Németország

14.8

18

19.3

Magyarország

14.2

13

13.9

Szlovákia

12

14

17.3

Lengyelország

11.3

15

16.1

Írország

9.5

16

16.2

Ciprus

9.3

13

16.9

Belgium

8.7

13

13.0

Málta

6

10

10.7

Hollandia

6

14

14.0

Luxemburg

5.4

11

11.7

Forrás: https://www.europarl.europa.eu