Zöldtető

Zöldtető
A zöldtetők egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek világszerte és szerencsére már hazánkban is. A környezettudatos házépítők mellett egyre több hétköznapi halandó is zöldíti háza tetejét. A zöld tetők amellett, hogy gyönyörűek, a következő előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek:

Jó hőszigetelést biztosítanak az épületnek, emellett hőt tárolnak. Nyáron a ház alacsony hőmérsékleten tartásához járulnak hozzá, míg télen a túlzott lehűléstől óvnak. Túlzsúfolt városokban tisztítják a levegőt, oxigént termelnek. Egy jól megépített zöld tető kétszer annyi évig ÉL, mint hagyományos társa, csökkentve ezzel a hulladék keletkezését. Csökkentik a házba jutó zajterhelést. Sajátos élővilágot tartanak fenn, mely az alkalmazott növényektől függ. Javítják a vízminőséget, csökkentik a nagy esőzések alkalmával jelentkező eróziót. Alkalmazása esetén jó pár dolgot szem előtt kell tartani, ami az alkalmazott technológiától nagyban függ, de természetesen alapvető a jó vízszigetelés.

A kivitelezéshez, mindenképpen olyan vállalkozót keressünk meg, aki megfelelő referenciákkal rendelkezik és több évre vállal garanciát az elkészült tetőre. A hagyományos, csupasz lapos tetőkkel szemben a zöldtetők a csapadékszigetelésnek is többletvédelmet nyújtanak. Az előbb említett hőingadozás csökkentése mellett, a réteg mechanikai sérülésekkel szembeni védelmét is ellátják. Takart szerkezetté válik a szigetelés, így megvédjük a napsugárzás káros hatásától is. A leterhelés miatt szükségtelenné válhat a vízszigetelés rögzítése, ezzel egy technológiai lépés, és sok hibaforrás szüntethető meg. A növényzettel telepített tetők a város klimatikus javításán túl a csapadékhasznosításban és a zajcsillapításban is jelentős szerepet játszhatnak. A hirtelen lezúduló zápor az ültetőközegben kondenzálódnak és nem terhelik azonnal a város csatornarendszerét, így a keresztmetszetek csökkenhetnek, ebből következően a beruházási költségek is kedvezőbben alakulnak. A zöldfelületek fényelnyelő képességének is nagy a jelentősége lehet a jövő városainak környezetvédelmében.

A rétegvastagság általában 10-15 cm, a hasznos terhelés 1.6-2.4 kN/m2 között helyezkedik el, amiből látható, hogy alacsony nedvességtartalmú, száraz, szélsőséges helyen kell a növényeknek fejlődni. A körülmények javításának egyrészt a hasznos terhelés megengedhető legmagasabb értéke, és az alacsony ápolási ráfordítás szab határt. Éppen ezért egy jól működő extenzív kertben olyan növényeket kell alkalmaznunk, amelyek jól tűrik a szárazságot, és minimális az ápolási igényük. A zöld energia, egyfajta alternatív energia.